Những câu nói bất hủ chỉ học trò mới hiểu

12/07/2012 10:34 TV
(GDVN) - Trên đời khổ nhất là vào phòng ngồi thi với một đứa ngu si chỉ biết hởi bài
TV