Tranh dự thi của Khánh An, lớp 5A, trường Tiểu học Bà Triệu (MS:286)

07/11/2012 10:35 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Chế Khánh An, tới từ lớp 5A, trường Tiểu học Bà Triệu.

Em muốn trở thành nhà du hành vũ trụ
Ban Biên Tập