Lưu Ngọc Duyên, Hàn Quốc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (1069)

03/05/2012 13:15
(GDVN) - Thí sinh Lưu Ngọc Duyên đến từ  Hàn Quốc, hiện tại là sinh viên trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi