Nông Thị Nghiệp, Tuyên Quang, ĐH Luật Hà Nội (694)

23/04/2012 15:00
(GDVN) - Nông Thị Nghiệp, đến từ Tuyên Quang hiện đang học tại ĐH Luật Hà Nội.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phương châm sống của mình là: "ở đời cần có 1 chữ tâm". Tính cách: vui vẻ và sở trường: múa, vẽ.