Tạ Thị Liên, TP.HCM, Đại học Sài Gòn (1599)

21/05/2012 14:00
(GDVN) - Tạ Thị Liên đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Sài Gòn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi