Trương Quỳnh Hoa, Hà Nội, CĐ Sư phạm Hà Nội (2231)

19/06/2012 15:00

(GDVN) - Trương Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội hiện đang là sinh viên trường CĐ Sư phạm Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi