Nhớ và suy nghĩ về Võ Chí Công

07/08/2017 08:27
(GDVN) - Ngay từ thuở nhỏ, Võ Chí Công đã sớm có trong mình tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với dân tộc.