Phấp phỏng nỗi lo suất ăn trường học

11/10/2020 07:18
GDVN- Bên cạnh những trường làm tốt, thì vẫn còn nhiều đơn vị thiếu ý thức trách nhiệm, do đó suất ăn trong trường học vẫn phấp phỏng những nỗi lo.