Sẽ trồng 250.000 ha cây mắc ca tại Tây Nguyên

08/02/2015 06:51
(GDVN) - Với những tiềm năng, vị thế của cây Mắc ca, trồng tại Tây Nguyên có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao bằng cách trồng xen canh với các loại cây công nghiệp khác

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động

16/12/2014 18:00
(GDVN) - Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội.