Hi hữu chuyện MobiFone kiện... người chết

07/08/2014 16:07
Một người đã chết hơn 7 tháng bỗng nhiên bị Công ty thông tin di động VMS (gọi tắt là MobiFone) khu vực 6 ở Biên Hòa khởi kiện vì chưa thanh toán tiền cước điện thoại.