98,77% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

(GDVN) - Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: 98,77% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu.

Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử

(GDVN) - Sáng 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đang tải tin...