Chiến lược mới của Mỹ tại Biển Đông

01/08/2019 06:50
(GDVN) - Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó Biển Đông được đặt trong phạm vi “Chiến lược cường quốc Biển” của Washington.