Thí sinh Trần Thị Tố Uyên - SBD 23

17/04/2012 09:52
(GDVN) - Trần Thị Tố Uyên, ngày sinh: 14/07/1992, lớp: K55 Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội