Thí sinh Trần Thị Tố Uyên - SBD 23

(GDVN) - Trần Thị Tố Uyên, ngày sinh: 14/07/1992, lớp: K55 Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thí sinh Đoàn Mỹ Anh - SBD 01

(GDVN) - Đoàn Mỹ Anh, ngày sinh: 23/10/1993, lớp: Truyền hình K31A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đang tải tin...