Không phải học thêm chỉ là... giấc mơ!

26/05/2020 06:25
GDVN- Năm học 2021-2022 sẽ thực hiện chương trình mới trên lớp 2 và lớp 6; các lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 anh chị vẫn … học thêm; khó mà cản được lớp 6 không đi học thêm.