Rất khó tìm hậu duệ cho cụ Rùa hồ Gươm

13/12/2011 18:12
Tìm cá thể đực cùng loài để lai giống với Rùa hồ Gươm là cách mà các nhà khoa học đề xuất để bảo tồn loài vật thiêng, nhưng để kiếm được phối ngẫu là rất khó.