Bi hài 4 dịch vụ lạ cho doanh nhân

Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện nhiều dịch vụ lạ chủ yếu để phục vụ dân kinh doanh như cắt đuôi bồ nhí, thuê vệ sĩ nữ canh vợ, cà phê @....
 
Đang tải tin...