Bi hài 4 dịch vụ lạ cho doanh nhân

07/01/2012 15:19
Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện nhiều dịch vụ lạ chủ yếu để phục vụ dân kinh doanh như cắt đuôi bồ nhí, thuê vệ sĩ nữ canh vợ, cà phê @....