Tư duy của người giàu gốc Á

10/12/2021 09:13
GDVN- John Shin cũng phát triển cuốn sách “Tư duy của người giàu gốc Á” dựa trên 14 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill.

Lẽ được mất!

29/03/2021 06:19
GDVN- Cuộc sống - cho đến suy nghĩ cuối cùng và cái nhìn sau chót - là quá trình tự biến đổi. Ta là sự biến đổi. Ta là quá trình. Và điều đó khiến ta phiền lòng.