Thư gửi con gái nhân ngày con vào lớp 1

03/10/2020 06:23
GDVN- Con gái thương yêu! Điều ba mong muốn nhất trong những năm tháng con đi học chỉ đơn giản là con gái của ba mỗi sáng sớm đều vui vẻ đến trường...