"Thật oan cho Lã Thanh Huyền quá"!

05/06/2011 10:18
(GDVN) - Việc đứng ở góc độ chính trị mà đánh giá văn hóa một quốc gia, tẩy chay văn hóa quốc gia đó, theo tôi đó là một suy nghĩ thiển cận.