Loay hoay quốc tế giáo dục ở Việt Nam

16/07/2017 07:30
(GDVN) - Chiến lược tổng thể cho giáo dục và quốc tế hóa hiện đang ở đâu, để đảm bảo những đề án các đề án trong tương không bị tiếp tục thất bại?

Tôi đi dạy GMO cho sinh viên Mỹ

20/05/2017 06:50
(GDVN) - Trong tương lai, các chủ đề dạy học liên ngành (interdisciplinary) luôn là chủ đề được quan tâm nhiều nhất và cũng là mảnh đất màu mỡ cho những sáng tạo...