Tên trộm và thầy giáo nghèo

24/01/2020 07:02
(GDVN) - “Đúng 5 giờ, thầy tới địa điểm này…đi một mình và đừng báo công an sẽ nhận lại được”.

Có thấu chi chưa, sao lâu thế?

24/01/2020 06:56
(GDVN) - Đã có người thắc mắc: “Thấu chi là tiền nợ, xài tiền thấu chi chẳng khác gì tiền đi vay nhưng sao lại vui mừng đến thế?”