Hoãn triển lãm giáo dục toàn quốc

20/02/2015 13:39
(GDVN) - Do việc tổ chức triển lãm được tiến hành sát tết, các trường chuẩn bị không kịp, nên có đề xuất lùi việc tổ chức triển lãm sang một thời điểm khác thích hợp.

Minh triết mùa xuân

19/02/2015 00:08
(GDVN) - Mỗi năm bắt đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ, điều này đông tây kim cổ ai cũng thừa nhận.

Sẽ trồng 250.000 ha cây mắc ca tại Tây Nguyên

08/02/2015 06:51
(GDVN) - Với những tiềm năng, vị thế của cây Mắc ca, trồng tại Tây Nguyên có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao bằng cách trồng xen canh với các loại cây công nghiệp khác

Hội thảo "Các diễn đàn giáo dục "

06/02/2015 13:26
(GDVN) - Hội thảo "Các diễn đàn giáo dục" là hoạt động song song với Triển lãm giáo dục, được tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Thư mời tài trợ

06/02/2015 13:25
(GDVN) - Ban tổ chức kính mời các Đơn vị tham gia tài trợ cho Triển lãm Giáo dục và Định hướng nghề nghiệp 2015