Những trường cấp nhiều học bổng nhất nước Mỹ.

22/05/2012 08:54 Haijole
(GDVN) - Với đa số sinh viên quốc tế, học tập tại Mỹ luôn là mong muốn cháy bỏng, thậm chí là ước mơ lớn. Tuy nhiên, chi phí đắt đỏ chính là rào cản đầu tiên khiến không ít người chùn bước. Tại Mỹ rất nhiều trường đại học khuyến khích sinh viên quốc tế bằng cách đưa ra các suất học bổng. Dù vậy giá trị của các khoản hỗ trợ này rất khác nhau, từ vài trăm lên tới vài chục nghìn USD. Sau đây là 10 trường được xem là “hào phóng” nhất.
1.    Yale University
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 51.044 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 348
2.    Wesleyan University
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 50.743 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 84
3.    Skidmore College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 50.000 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 56
4.    Amherst College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 49.010 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 146
5.    Trinity College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 48.999 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 119
6.    Gettysburg College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 48.908 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 43
7.    University of Chicago
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 48.436 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 63
8.    Williams College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 47.713 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 128
9.    Vassar College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 47.623 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 122
10.    Colby College
Mức học bổng trung bình bậc đại học: 47.469 USD
Số lượng sinh viên quốc tế nhập học: 94
Haijole