Video: Cork city of Ireland

25/09/2012 08:34 Nguồn YouTube
(GDVN) - Cork (tiếng Ireland: Corcaigh, có nghĩa "đầm lầy") là thành phố lớn thứ hai và là thành phố đông dân thứ ba của Cộng hòa Ireland. Đây là trung tâm hành chính của Quận Cork và là thành phố lớn nhất của tỉnh Munster.
Nguồn YouTube