Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nhật Minh
(GDVN) - Ông Nguyễn Cao Lục tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Quyết định 1218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Lục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 20/9/2018.

Nhật Minh
Đang tải tin...