Dừng lưu thông và thu hồi sản phẩm Hepcure - SST

Hồ Thu
(GDVN) - Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với sản phẩm Hepcure - SST.

Ngày 31/10/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Lạc Việt.

Quyết định số 998/QĐ-ATTP do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 21405/2017/ATTP-XNCB cấp ngày 04/07/2017 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hepcure - SST do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Lạc Việt (địa chỉ: 236-238 đường Rạch Bà Lớn, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) công bố; Nhà sản xuất: Nutralab Canada Ltd., (địa chỉ : 980 Tapscott Road., Toronto, ON M1X 1C3, Canada).

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Hepcure - SST của công ty Lạc Việt bị thu hồi hiệu lực giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Căn cứ theo công văn số 66/CV-LV/18 ngày 24/10/2018 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Lạc Việt về việc nộp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Lạc Việt có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi sản phẩm.

Hồ Thu
Đang tải tin...