Ngành hàng không

TV (st)
(GDVN) - Hai chàng trai nói chuyện với nhau: 
Nam hỏi Khoa: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi?
- Khoa: 25 tuổi.
- Nam: Thế bạn gái cậu làm nghành gì?
- Khoa: Ngành hàng không
- Nam: Cậu sướng thật, quen với bạn gái làm hàng không.
- Khoa: Ừ, sướng lắm. Bạn gái tớ suốt ngày ở không ăn hàng.
- Nam: Té xỉu!!!!!

TV (st)
Đang tải tin...