Chùm ảnh huấn luyện lực lượng thuỷ quân lục chiến của Nga

(GDVN) – Những hình ảnh về một buổi huấn luyện bắn đạn thật của một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến thuộc Hạm đội Caspian của Hải quân Nga.

(GDVN) – Những hình ảnh về một buổi huấn luyện bắn đạn thật của một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến thuộc Hạm đội Caspian của Hải quân Nga.

Cơ động ra bãi bắn đạn thật bằng xe bọc thép
Cơ động ra bãi bắn đạn thật bằng xe bọc thép
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='6963,6966,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174,3818,4278,3167,308,310,387'}
Bình Nguyên


 

Đang tải tin...