Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa Học - Đại học Huế năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHT
Cụm trường:Huế
Tên tiếng Anh: Hue University, College of Sciences
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế
Website: www.husc.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1500
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Toán học
D460101 A
Toán ứng dụng
D460112 A
Vật Lý học
D440102 A
Công nghệ thông tin
D480201 A,A1
Hoá học
D440112 A,B
Địa lí tự nhiên D440217 A,B
Địa chất học
D440201 A
Kỹ thuật địa chất
D520501 A
Sinh học
D420101 A,B
Văn học
D220330 C
Ngôn ngữ học
D220320 C,D1
Hán Nôm
D220104 C,D1
Báo chí
D320101 C,D1
Lịch sử
D220310 C,D1
Đông phương học
D220213 C,D1
Công tác xã hội
D760101 C,D1
Xã hội học
D310301 C,D1
Triết học
D220301 A,C
Kiến trúc
D580102 V
Khoa học môi trường
D440301 A,B
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510302 A
Công nghệ sinh học
D420201 A,B

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Môn thi - Điều kiện khác:
- Môn Vẽ Mỹ thuật của khối V có hệ số 2.
Trần Trang
Đang tải tin...