Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
Mã tuyển sinh: DTZ
Cụm trường:Thái nguyên
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: //www.tnu.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Chính qui: 1250
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Toán học
D460101 A,A1
Vật lý học
D440102 A,A1
Toán ứng dụng (Toán - Tin ứng dụng)
D460112 A,A1
Hóa học
D440112 A,B
Địa lý tự nhiên
D440217 B,C
Khoa học Môi trường
D440301 A,B
Sinh học
D420101 B
Công nghệ Sinh học
D420201 B
Văn học
D220330 C
Lịch sử
D220310 C,D1
Khoa học Quản lí
D340401 C,D1
Công tác xã hội
D760101 C,D1
Việt Nam học
D220113 C,D1
Khoa học thư viện
D320202 B,C
Công nghệ kỹ thuật hóa học
D510401 A,B
Báo chí
D320101 C,D1
Khách sạn, nhà hàng (Du lịch học)
D528102 C,D1
Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101 A,B

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

 Trong 100 chỉ tiêu của ngành Quản lí Tài Nguyên và Môi trường (mã ngành: D850101), nhà trường dành 50 chỉ tiêu theo học chương trình của Trường Đại học Khoa học và 50 chỉ tiêu học theo chương trình tiên tiến nhập khẩu của Đại học Manchester Metropolitan Uni (MMU) do giảng viên của MMU và giảng viên của Đại học Thái Nguyên giảng dạy bằng tiếng Anh

Trần Trang
Đang tải tin...