Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHK
Cụm trường:Huế
Tên tiếng Anh: Hue University, College of Economics
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 100 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Website: www.hce.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1560
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kinh tế
D310101 A,A1,D1,D2,D3,D4
Quản trị kinh doanh
D340101 A,A1,D1,D2,D3,D4
Tài chính - Ngân hàng
D340201 A,A1,D1,D2,D3,D4
Kế toán
D340301 A,A1,D1,D2,D3,D4
Hệ thống thông tin quản lí
D340450 A,A1,D1,D2,D3,D4

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...