Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHF
Cụm trường:Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, Thành phố Huế
Website: //hucfl.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1000
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm tiếng Anh
D140231 D1
Sư phạm tiếng Pháp
D140233 D3
Sư phạm tiếng Trung Quốc
D140234 D1,D2,D3,D4
Việt Nam học
D220113 C,D1,D2,D3,D4
Ngôn ngữ Anh
D220201 D1
Ngôn ngữ Pháp
D220203 D1,D3
Ngôn ngữ Trung quốc
D220204 D1,D2,D3,D4
Ngôn ngữ Nhật
D220209 D1,D2,D3,D4,D6
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D220210 D1,D2,D3,D4
Quốc tế học
D220212 D1
Ngôn ngữ Nga
D220202 D1,D2,D3,D4
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...