Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên)
Mã tuyển sinh: DTY
Cụm trường:Thái nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University, College of Medicine
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 284 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: //www.tnu.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 630 (ĐH: 530, CĐ: 100)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Y đa khoa
D720101 B
Dược học
D720401 A
Điều dưỡng
D720501 B
Bác sĩ Y học dự phòng
D720302 B
Răng Hàm Mặt
D720601 B

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Y tế học đường
C720334 B
Xét nghiệm y học (Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm)
C720332 B

Trần Trang
Đang tải tin...