Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hành chính năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Học viện Hành chính đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Học viện Hành chính
Mã tuyển sinh: HCH
Tên tiếng Anh: NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Năm thành lập: 1959
Cơ quanchủ quản: HV Chính trị Quốc Gia HCM
Địa chỉ: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Website: www.napa.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1500 ( cho cả 2 cơ sở phía Bắc HCH và phía Nam HCS)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Quản lí nhà nước
D310205 A,C,D1
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...