Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Khoa Du lịch - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Khoa Du lịch - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHD
Cụm trường:Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế
Website: //hat.hueuni.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 550
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Quản tri kinh doanh
D340101 A,A1,D1,D2,D3,D4
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


D340103 A,A1,C,D1,D2,D3,D4
Kinh tế

(chuyên ngành kinh tế du lịch)

D310101 A,A1,D1,D2,D3,D4
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...