Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)
Mã tuyển sinh: DTF
Cụm trường:Thái nguyên
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
Website: //www.tnu.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: ĐH: 630, CĐ: 90
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm tiếng Anh

 Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh tiểu học

D140231 D1
Ngôn ngữ Trung Quốc

 Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

D220204 D1,D4
Sư phạm tiếng Trung Quốc

 Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

D140234 D1,D4
Sư phạm tiếng Nga

 Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232 D1,D2
Ngôn ngữ Anh
D220201 D1
Ngôn ngữ Pháp

 Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

D220203 D1,D3
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm tiếng Anh

 Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

C140231 D1 90

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: thi tuyển sinh theo phương thức 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, tổ chức thi chung theo kỳ thi đại học, cao đẳng với 2 hình thức: đăng ký dự thi trực tiếp nguyện vọng 1 và xét tuyển theo kết quả thi đại học, cao đẳng theo khối thi tương ứng.

Trần Trang
Đang tải tin...