Ông Chử Xuân Dũng được bầu vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Trinh Phúc
(GDVN) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 87.25% đại biểu đồng ý.

Chiều ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu, các ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch;

Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp đều được 89/102 phiếu (đạt tỷ lệ 87,25% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

Ông Chử Xuân Dũng người thứ 3 bên trái sang (ảnh hanoimoi.com.vn).

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông Chử Xuân Dũng, Trần Đức Hải, Nguyễn An Huy và Ngô Anh Tuấn trúng cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khoá 15 nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố cũng được thông qua sau đó với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng 4 tân Ủy viên Ủy viên ủy ban nhân dân thành phố.

Trinh Phúc
Đang tải tin...