Ba nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Đà Nẵng

22/03/2018 06:56 An Nguyên
(GDVN) - Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nói trên là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với đơn vị, trường học.

Ngày 21/3, ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, sở này vừa ban hành kế hoạch triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ba nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao cho ngành giáo dục địa phương năm 2018 được triển khai gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Ảnh: TT

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao cho sở này ba nhiệm vụ gồm: Thực hiện thí điểm thu nhận trẻ từ 6 – 18 tháng tuổi vào các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2019.

Phổ cập bơi cho học sinh tiểu học trên toàn địa bàn thành phố. Và nhiệm vụ thứ ba là nâng hạng công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin của sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Vĩnh cho hay, trên cơ sở ba nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân thành phố giao, sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Đà Nẵng chuẩn bị kỳ thi quốc gia năm 2018 như thế nào?

Triển khai sâu rộng trong toàn ngành về ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do thành phố giao.

Trong đó, xác định vai trò, trách nhiệm cụ thể của các phòng ban sở, các đơn vị, trường học và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện.

Xây dựng các giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ba nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2018 được triển khai gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành.

“Kế hoạch là cơ sở để sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, trường học.

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân thành phố giao được xem là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với đơn vị, trường học”, ông Vĩnh thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể;

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Các đơn vị, trường học trực thuộc sở cần xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học phân công lãnh đạo phụ trách, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch triển khai của các đơn vị, trường học gửi về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18/4.

“Yêu cầu trưởng các phòng sở, thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện.

Kế hoạch triển khai và báo cáo về tình hình thực hiện gửi về sở Giáo dục và Đào tạo  thông qua Văn phòng sở bằng văn bản và Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố”, ông Vĩnh yêu cầu.

An Nguyên