Bộ Giáo dục sẽ cương quyết không công nhận ai không đủ tiêu chuẩn giáo sư

09/02/2018 16:31 Thùy Linh
(GDVN) - Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định thì cương quyết không công nhận.

Ngày 9/2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký văn bản số 589/BGDĐT-VP về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước yêu cầu Thường thực hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước trước ngày 18/2. 

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cương quyết không công nhận. 

Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước về kết quả rà soát hồ sơ các ứng viên. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ai không đủ tiêu chuẩn giáo sư sẽ cương quyết không công nhận

Trước đó, ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...);

Phong giáo sư như "đợt vét", Thủ tướng yêu cầu rà soát

Một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một "đợt vét" trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.

Thùy Linh