Các điều kiện để được dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo dự thảo mới

27/05/2020 13:36 Tùng Dương
GDVN- Người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

Theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, người đã học xong chương trình cấp Trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Một trong những điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là thí sinh phải đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém. Infographic: Tùng Dương.

Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

Với đối tượng người đã học xong chương trình cấp Trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông ở những năm trước:

Phải có Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi đăng ký dự thi).

Bộ Giáo dục sẽ đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Bộ Giáo dục sẽ đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định.

Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm học và thi đạt yêu cầu đủ số lượng các môn văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục.

Cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo cũng nêu rõ: Các đối tượng dự thi phải đăng ký dựthi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

Cụ thể, đối tượng là người đã học xong chương trình cấp Trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

Các đối tượng còn lại đăng ký dự thi tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tùng Dương