Các trường học ở Hải Dương được giới thiệu 5 bộ sách giáo khoa mới

09/01/2020 06:45 LÃ TIẾN
(GDVN) - Năm bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được các nhà xuất bản giới thiệu tới các trường học tại tỉnh Hải Dương.

Ngày 8/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương phối hợp với các nhà xuất bản giới thiệu 5 bộ sách giáo khoa mới lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đến lãnh đạo, chuyên viên của sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường tiểu học và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường liên cấp tiểu học- trung học cơ sở.

Thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt và công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các nhà xuất bản giới thiệu sách giáo khoa tới các trường học ở Hải Dương (Ảnh: Báo Hải Dương)

Trong số 32 tên sách giáo khoa được phê duyệt có 24 tên sách thuộc 4 bộ sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, gồm: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực” và “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

Bộ sách còn lại có tên “Cánh diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Các nhà xuất bản đã giới thiệu tới các đại biểu 5 bộ sách, khái quát về mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách tiếp cận của mỗi bộ sách và từng môn học, hoạt động học cũng như những đổi mới, sáng tạo, hiện đại trong cách biên soạn, trình bày.

Theo đó, các chủ biên, tác giả và các đại biểu trao đổi làm rõ những điểm mới trong5 bộ sách giáo khoa đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

Chia sẻ những nỗ lực, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chủ biên, tác giả, biên tập viên, họa sĩ trong quá trình biên soạn; tiếp thu những ý kiến đóng góp để nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thành bộ sách…

Theo các tác giả tham gia viết 5 bộ sách, các bộ sách đều có nhiều ưu việt, thiết kế khoa học, trình bày đẹp, phù hợp với lứa tuổi.

Đồng thời có sự kết nối kiến thức giữa sách và cuộc sống; có sự kết nối giữa các môn học khác nhau trong cùng một bộ sách.

Qua hội nghị này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đề nghị cán bộ, giáo viên tiểu học, nhất là giáo viên dự kiến được phân công dạy lớp 1 tập trung nghiên cứu để có cách nhìn toàn diện, đánh giá, nhận xét khách quan, công bằng đối với các bộ sách giáo lớp 1 mới.

LÃ TIẾN