Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư Phạm - Đại học Huế năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHS
Cụm trường:Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, Thành phố Huế
Website: www.dhsphue.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1882
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm Toán học
D140209 A,A1
Sư phạm Tin học
D140210 A,A1
Sư phạm Vật Lý
D140211 A,A1
Sư phạm Hoá học
D140212 A,B
Sư phạm Sinh học
D140213 B
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
D140214 A
Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp
D140215 B
Giáo dục chính trị
D140205 C
Giáo dục quốc phòng – An ninh
D140208 C
Sư phạm Ngữ văn
D140217 C
Sư phạm Lịch sử
D140218 C
Sư phạm Địa Lý
D140219 B,C
Tâm lý học giáo dục
D310403 C
Giáo dục Tiểu học
D140202 C,D1
Giáo dục Mầm non
D140201 M

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...