Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Dược - Đại học Huế năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Y - Dược - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Y - Dược - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHY
Cụm trường:Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
Website: www.huemed-univ.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1380
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Y đa khoa
D720101 B
Răng - Hàm - Mặt
D720601 B
Dược học
D720401 A
Điều dưỡng
D720501 B
Kỹ thuật y học
D720330 B
Y tế công cộng
D720301 B
Y học dự phòng
D720350 B
Y học cổ truyền
D720201 B

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...