Công thức tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017

26/06/2017 19:06 Linh Hương
(GDVN) - Theo quy định, điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Theo Điều 37 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Công thức tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Linh Hương