Đại học Đông Đô HN có hội đồng quản trị lâm thời mới

(GDVN) - Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục, Hội đồng Quản trị trường Đại học Dân lập Đông Đô vừa ra mắt các thành viên lãnh đạo mới của nhà trường.

(GDVN) - Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trường Đại học Dân lập Đông Đô vừa ra mắt các thành viên lãnh đạo mới của nhà trường.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT lâm thời trường Đại học dân lập Đông Đô đã tổ chức một đợt sinh hoạt toàn trường để giới thiệu lãnh đạo mới. Nhà trường đã họp lấy phiếu tín nhiệm 8 thành viên tham gia HĐQT lâm thời mới. Sau khi bỏ phiếu được 6 người quá bán số phiếu.

 
 
Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Chủ tịch Công đoàn, phòng đào tạo được 111 phiếu/168 phiếu; ông Nguyễn Bích, Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh được 103 phiếu; ông Nguyễn Văn Xuất, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin được 103 phiếu; bà Phan Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tài vụ được 102 phiếu; ông Nguyễn Hữu Đoan, ủy viên Thường vụ Công Đoàn, cán bộ khoa Quản trị Kinh doanh được 98 phiếu; ông Phan Mạnh Toàn, Phó Khoa Cơ bản được 90 phiếu.

Sau đó qua biểu quyết những người có tên trên nằm trong HĐQT lâm thời mới.

Được biết, trường Đại học Dân lập Đông Đô được thành lập từ năm 1994. Đến nay đã đào tạo được hơn 30,0000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư.

H.B
 

Đang tải tin...