Đánh giá lại, cựu Hiệu trưởng cấp 2 Ngư Lộc xuống 'Không hoàn thành nhiệm vụ'

17/10/2021 06:53 Trần Phương
GDVN- Sau khi tổ chức đánh giá lại, ông Nguyễn Thái Sơn đã bị đánh giá xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” năm học 2019 – 2020.

Ngày 13/10, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 2670 về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc).

Theo thông tin từ văn bản của Sở Nội vụ Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã triển khai thực hiện Kết luận số 229/KL-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngày 08/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ - UBND đánh giá lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Thái Sơn năm học 2019-2020 từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” xuống “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Văn bản của Sở Nội vụ Thanh Hóa trả lời bà Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: LC

Cũng theo văn bản trả lời của Sở Nội vụ Thanh Hóa, ông Hoàng Văn Huy, giáo viên bộ môn Tiếng Anh của trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã có vi phạm nghiệm trọng là tổ chức dạy thêm và xúc phạm nhân phẩm học sinh theo Kết luận số 39/KL – UBND, tuy nhiên, đã có một số thông tin ông Huy xin lỗi phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh đó, dù hội đồng kỷ luật không thảo luận việc ông Huy có 6/7 phiếu đề nghị không kỷ luật nên ông Huy đã không bị kỷ luật dù có vi phạm nghiêm trọng.

Văn bản của Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng trả lời bà Nguyễn Thị Xuyến về việc bà bị kỷ luật khiển trách và việc bà Xuyến đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét lại quyết định khiển trách đối với bà Xuyến là không có cơ sở.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ông Nguyễn Thái Sơn khi còn là Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (Hậu Lộc,Thanh Hóa) đã liên tiếp mắc nhiều sai phạm.

Các sai phạm được chỉ ra trong kết luận số 39/KL-UBND ngày 29/5/2020 và kết luận số 85/KL- UBND ngày 16/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc.

Ông Nguyễn Thái Sơn cũng đã bị truy thu 53.818.000 đồng theo Kết luận số 85/KL-UBND ngày 13/8/2020.

Đặc biệt, là Hiệu trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng ông Sơn đã chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ làm việc của giáo viên trong nhà trường và chế độ làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật lao động.

Huyện Hậu Lộc yêu cầu kiểm điểm Hiệu trưởng, ban giám hiệu trường cấp 2 Ngư Lộc
Huyện Hậu Lộc yêu cầu kiểm điểm Hiệu trưởng, ban giám hiệu trường cấp 2 Ngư Lộc

Dù liên tiếp bị chỉ ra các sai phạm nhưng kết quả đánh giá xếp loại của ông Nguyễn Thái Sơn Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc năm học 2019 – 2020 vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiết nghĩ, sau khi đánh giá lại ông Nguyễn Thái Sơn xuống “Không hoàn thành nhiệm vụ”, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cũng cần phải kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các cá nhân đã xếp loại ông Nguyễn Thái Sơn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cũng trong năm học 2019 – 2020, kết quả xếp loại viên chức của Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc công nhận nhưng việc xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên của trường này vẫn được Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc thông qua.

Ngày 6/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có công văn số 164/GDHL yêu cầu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc tổ chức đánh giá xếp loại viên chức trường Trung học cơ sở Ngư Lộc theo đúng quy trình của nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức. Báo cáo quy trình, kết quả đánh giá xếp loại về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc trước ngày 12/8/2020.

Tuy nhiên, Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không tổ chức đánh giá lại, không xếp loại lại bất kỳ cán bộ công chức viên chức nào.

Ngày 19/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có văn bản số 175/GDHL phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không nghiêm túc thực hiện công văn số 164/GDHL và Phòng Giáo dục và Đào tạo Hậu Lộc không công nhận kết quả xếp loại viên chức mà trường Trung học cơ sở Hậu Lộc đã báo cáo.

Trần Phương