Điểm chuẩn dự kiến của Học viện Quân y cao nhất là 26

16/08/2016 07:33 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 15/8, Hội đồng tuyển sinh Học viên Quân y vừa công bố điểm chuẩn dự kiến vào hệ dân sự của trường năm 2016.

Theo dự kiến, ngành Bác sĩ đa khoa có điểm trúng tuyển dự kiến 26.

Ngành Dược sĩ có điểm trúng tuyển dự kiến 25,5. 

Ngành Dược sĩ Dân sự hiện thừa chỉ tiêu, có thể phải xét đến tiêu chí học bạ.

Điểm trúng tuyển năm 2015 của Học viện Quân y.

Năm 2016, Học viện Quân y tuyển sinh 600 chỉ tiêu hệ đào tạo Dân sự. Trong đó, ngành Bác sĩ đa khoa tuyển sinh 500 chỉ tiêu, Dược sĩ tuyển 100 chỉ tiêu.

Đối với hệ quân sự, Học viện Quân y tuyển sinh 230 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đa khoa Quân sự (trường tuyển sinh 10 học viên đi học tập ở nước ngoài). Trong đó, Học viện Quân y tuyển sinh 161 thí sinh có hộ khẩu phía Bắc và 69 thí sinh có hộ khẩu phía Nam.

Dự kiến sáng 17/8, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng họp thông qua phương án điểm trúng tuyển và thông báo tới các trường. Học viện Quân y sẽ công bố điểm trúng tuyển của hệ Quân sự và hệ Dân sự trước 14h ngày 17/8.

Linh Hương