Hải Phòng công bố mức thu học phí năm học 2019-2020

25/08/2019 07:24 LÃ TIẾN
(GDVN) - Mức thu học phí đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn Hải Phòng không tăng so với năm học trước.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên).

Theo đó, mức thu học phí cấp mầm non đối với lớp nhà trẻ: khu vực thành thị 203.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn 92.000 đồng/học sinh/tháng; miền núi, hải đảo 62.000 đồng/học sinh/tháng.

Lớp mẫu giáo: thành thị 203.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn 85.000 đồng/học sinh/tháng và miền núi, hải đảo 62.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phí tại Hải Phòng năm học 2019-2020 không thay đổi so với năm học trước (Ảnh: Lã Tiến)

Học phí cấp trung học cơ sở: thành thị 92.000 đồng/học sinh/ tháng; nông thôn, miền núi và hải đảo 62.000 đồng/học sinh/tháng.

Học phí cấp trung học phổ thông: khu vực thành thị 125.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn 77.000 đồng/học sinh/tháng; miền núi, hải đảo là 62.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên: hệ bổ túc Trung học cơ sở: khu vực thành thị là 92.000 đồng/học sinh/ tháng; nông thôn và miền núi, hải đảo 62.000 đồng/học sinh/tháng.

Hệ bổ túc Trung học phổ thông: khu vực thành thị 125.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn 77.000 đồng/học sinh/tháng và miền núi, hải đảo 62.000 đồng; học sinh/tháng.

Đối chiếu với mức học phí năm học 2018-2019, mức thu học phí năm nay không thay đổi.

Chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí thực hiện theo Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ.

LÃ TIẾN