Lãnh đạo Bộ Giáo dục nêu lý do giáo sư Thành không đủ tiêu chuẩn hiệu trưởng

08/05/2018 06:36 Thùy Linh
(GDVN) - Bà Phụng cho rằng tiêu chuẩn hiệu trưởng cần có nội dung về kinh nghiệm quản lý như một điều kiện đảm bảo chất lượng quản lý đối với vị trí việc làm.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải ý kiến băn khoăn về vấn đề “Giáo sư quần đùi và nút thắt quản lý đại học tư thục”, để rộng đường dư luận, tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về vụ việc này. 

Về trường hợp của giáo sư Trương Nguyện Thành không đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Luật Giáo dục Đại học 2012 quy định về một trong những tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng:

“Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm”, theo điều 20, khoản 2, điểm a.

Các văn bản dưới luật và thực tế thực thi pháp luật đều tuân thủ quy định này.

Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học nêu lý do giáo sư quần đùi không đủ tiêu chuẩn hiệu trưởng (Ảnh: Báo Lao động)

Bà Phụng cho rằng tiêu chuẩn hiệu trưởng cần có nội dung về kinh nghiệm quản lý như một điều kiện đảm bảo chất lượng quản lý đối với vị trí việc làm.

"Phạm vi quan sát của chúng tôi ở Việt Nam và nhiều nước khác đều cho thấy hầu như không có hiệu trưởng trường đại học nào mà trước khi được bổ nhiệm lại chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực được giao quản lý. Các trường càng uy tín, kinh nghiệm của ứng viên hiệu trưởng càng quan trọng.

Đó cũng là một trong những căn cứ để lựa chọn hiệu trưởng tốt nhất trong số các ứng viên", bà Phụng nhận định.

Giáo sư “quần đùi” và nút thắt quản lý trường đại học tư thục

Cũng theo bà Phụng, Luật Giáo dục Đại học đang được sửa đổi, bổ sung và điều 20 nêu trên cũng đã được rà soát, sửa đổi.

Ở 3 dự thảo đầu, ban soạn thảo quy định nội dung trên theo hướng mở:

“Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín khoa học, có năng lực quản lý, quản trị giáo dục đại học”. Năng lực quản lý, quản trị giáo dục đại học này sẽ do hội đồng trường, hội đồng quản trị xác định, lựa chọn.

Tuy nhiên, qua tổ chức lấy ý kiến tại 5 hội thảo ở 5 vùng (Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, với thành phần tham gia là đại diện các trường đại học, chuyên gia giáo dục, doanh nghiệp…), nhiều người góp ý không nên hạ thấp tiêu chuẩn tại điểm a, khoản 2, điều 20 của luật hiện hành. Quy định trên tại dự thảo lần thứ ba chưa rõ, cần định lượng cụ thể.

Tiếp thu ý kiến góp ý, từ dự thảo lần thứ tư, ban soạn thảo tiếp tục quy định: “Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín khoa học, có kinh nghiệm tham gia quản lý giáo dục đại học ít nhất 5 năm từ cấp khoa, phòng, ban trở lên”.

Nội dung của dự thảo vẫn giữ định lượng của kinh nghiệm quản lý nhưng mở hơn, không nhất thiết phải có kinh nghiệm ở cơ sở giáo dục đại học, mà có thể quản lý giáo dục đại học ở cơ quan bộ, ngành, viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ…

Giáo sư, cái quần đùi và sự sáng tạo

Qua hai dự thảo lần thứ tư và năm đến nay, không có ý kiến góp ý về nội dung này.

Bà Phụng cũng cho rằng đây mới chỉ là dự thảo. Những nội dung sẽ tiếp tục được xin ý kiến Quốc hội theo quy trình soạn thảo văn bản luật và sẽ tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để ngày càng hợp lý, đáp ứng yêu cầu của thực tế, đảm bảo chuẩn chất lượng đối với chức danh quản lý quan trọng này.

Đồng thời, nó cũng đảm bảo quyền của hội đồng trường nói riêng và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học nói chung.

Ngay cả khi cần phải có quy định chuẩn hóa, định lượng hóa tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ quản lý kế cận, chuyên nghiệp, pháp luật vẫn cần có quy định mở để trong trường hợp nhất định có thể chấp nhận cách giải quyết linh hoạt, không nên quá máy móc.

Tất nhiên, cần đảm bảo điều kiện như mặt bằng chung về các tiêu chuẩn tối thiểu; do hội đồng trường, hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định; nếu chưa đủ điều kiện này thì phải có các điều kiện cần thiết khác vượt trội hơn.

Hội đồng trường, hội đồng quản trị phải giải trình được một cách thuyết phục về sự lựa chọn hiệu trưởng của họ, vì sự phát triển của nhà trường.
Thùy Linh