Nguyện vọng 2,3,4 thí sinh không được rút hồ sơ

Thùy Linh
(GDVN) - Trong đợt xét tuyển tiếp theo, thí sinh có thể sử dụng đồng thời 3 giấy báo kết quả thi để nộp vào 3 trường khác nhau nhưng không được quyền rút hồ sơ.

Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015, sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó có một giấy dùng để xét tuyển sinh nguyện vọng 1 và 3 giấy dùng để xét nguyện vọng bổ sung.

Nếu thí sinh không đỗ trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 thì đợt xét tuyển tiếp theo thí sinh có thể sử dụng đồng thời 3 giấy báo kết quả thi để nộp vào 3 trường khác nhau, mỗi giấy báo kết quả thi được đăng ký 4 nguyện vọng. 

Nguyện vọng 2,3,4 thí sinh không được rút hồ sơ (Ảnh: vnexpress.net)

Với quy định này, các thí sinh mặc dù có thể đăng ký nhiều nguyện vọng hơn nhưng phải cân nhắc kỹ khi chọn trường, chọn ngành vì trong thời gian của mỗi đợt xét tuyển, các thí sinh không được rút hồ sơ.

Chỉ thí sinh nào không trúng tuyển mới được rút hồ sơ sau khi kết thúc đợt xét tuyển để đăng kí đợt tiếp theo. 

Cũng theo quy chế tuyển sinh, các trường xét tuyển phải cập nhật dữ liệu Đăng ký xét tuyển lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia. 

Tần suất cập nhật dữ liệu là 3 ngày/ lần cho việc công bố trên trang thông tin điện tử của trường danh sách các thí sinh đăng ký xét tuyển xếp theo kết quả thi từ cao xuống thấp.

Thời hạn cuối cùng để thí sinh xét tuyển Đại học là ngày 30/10 và xét tuyển Cao đẳng là ngày 15/11. 

Học sinh lưu ý thời gian để tìm cơ hội được xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng.


Thùy Linh
Đang tải tin...